Reklama
Reklama
Warunki ogólne - regulamin

 

MUSICOLLECTIVE jest miejscem, w którym można nauczyć się co to jest muzyka i jak ja wyrażać za pomocą instrumentów. Dobór instrumentów, kadry oraz programów nawiązuje do Wydziałów Jazzu i Muzyki rozrywkowej w Polsce i na Świecie. Jako, że nie ma placówek przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych, o takim profilu, postanowiliśmy wypełnić tę lukę. Nasze zajęcia przygotowaliśmy z myślą o tych wszystkich, którzy nie mieli możliwości albo ochoty korzystać z państwowych szkół lub kursów w Młodzieżowych Domach Kultury (tzw. Ogniskach Muzycznych).

 

Zapraszamy!

 

 

Szczegółowy regulamin szkoły Musicollective 2013/2014

 

 1. Do Musicollective zaproszeni są wszyscy (patrz punkt 3). Nie ma egzaminów wstępnych. Egzaminy takie mogą mieć miejsce w przejściu na poziom wyższy i są w pełni organizowane przez prowadzących dany kurs (opcjonalnie).
 2. Placówka ma profil muzyki rozrywkowej, co nie oznacza, że nie znajdą się w niej elementy muzyki klasycznej.
 3. Zajęcia standardowe przeznaczone są dla młodzieży (od szkoły gimnazjalnej)  i dorosłych. Ewentualne zajęcia dla dzieci odbywać się będą na kursach specjalnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej i w siedzibie Musicollective.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest płatne według obowiązującej stawki za dany kurs – podany na stronie Musicollective.pl lub zgodnie z ofertą specjalną, również podanej na stronie szkoły. Opłata dotyczy WYBRANEGO kursu nauki gry na wybranym instrumencie  lub nauki śpiewu/kształcenia słuchu.
 5. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uiszczania odpłatności za zajęcia do 10-tego dnia każdego miesiąca. Za zajęcia zaczęte w trakcie trwania zajęć, naliczana jest opłata proporcjonalna.
 6. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie lub długotrwałej nieobecności (2 tygodnie) bez porozumienia z instruktorem, uczestnik kursu zostanie skreślony z listy uczestników kursu.
 7. Nie odlicza się kwot za nieobecność uczestnika na zajęciach.
 8. Odpłatność za zajęcia wynosi proporcjonalnie do ilości zajęć tylko w przypadkach: a. ferii zimowych, b. jeżeli zajęcia zostaną odwołane z winy organizatora, pod warunkiem, że nie zostanie wyznaczony inny termin zajęć.
 9. Na terenie siedziby Musicollective obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 10. Na terenie siedziby Musicollective mogą przebywać wyłącznie osoby zainteresowane kursami lub w nich uczestniczące lub rodzice, uczących się w szkole Musicollective. Uczniowie przebywający na terenie szkoły zobowiązani są do noszenia identyfikatora Musicollective. W razie zgubienia identyfikatora, koszt duplikatu wynosi 25PLN.
 11. Odrabianie zajęć –z powodu nieobecności ucznia -  jest możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tej nieobecności na e-mail szkoły  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z co najmniej z dziennym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie, nie będziemy mieli możliwości odrobienia zajęć...Termin odrobienia zajęć ustalany jest  z instruktorem oraz możliwościami szkoły.
 12. Szkoła Musicollective oferuje do KAŻDEGO wybranego kursu, bezpłatne zajęcia z Harmonii oraz zespołowości. Zajęcia te nie są obowiązkowe. Zajęcia te, nie podlegają obowiązkowi odrabiania ze strony szkoły oraz uczniów.
 13. W okresie świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy szkoła nie działa, a zajęcia w tym dniu się nie odbywają i nie są odrabiane ( nie dotyczy zajęć indywidualnych ) Dotyczy to również dni, pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy (tzw długi weekend) i okresu świątecznego. Informacje o tych dnia szkoła zawsze podaje z wyprzedzeniem. W ramach "rekompensaty" organizujemy zawsze jakieś bezpłatne warsztaty.
 14. Za szkody, kradzieże oraz wszelkie wypadki wyrządzone na terenie szkoły, szkoła nie odpowiada.
 15. W trakcie kursu (dowolnego typu) istnieje możliwość zmiany instruktora - zarówno, ze strony ucznia (jeśli są takie możliwości) jak i szkoły - gdy zachodzi taka potrzeba. Również zastępstwa oraz odrabianie zajęć mogą być przeprowadzone przez innych instruktorów.

 

Opłaty za kursy można uiszczać osobiście w sekretariacie MUSICOLLECTIVE
jak również za pomocą przelewu bankowego na poniższe dane:


MUSICOLLECTIVE RAFAŁ SZYJER

Bohaterów Getta Warszawskiego 1/3 m.4

80 - 230 Gdańsk

KONTO BANKOWE: 02114020040000370275833258

NIP: 1131965454

 

 
Website Security Test